hsp logo2U Popovači je 26. listopada održana 9. sjednica Županijskog vijeća Hrvatske stranke prava Sisačko- moslavačke županije.


Nakon usvajanja zapisnika sa održane 8. sjednice, nazočni članovi Županijskog vijeća predstavili su Izvješća o radu podružnica. U okviru ove sjednice definirane su i pripremne radnje za izborne zborove koji će biti održani do kraja ove godine, te su dogovorene aktivnosti vezane za provedbu referendumske inicijative "Zaštitimo hrvatsku kunu" u sklopu koje Hrvatska stranka prava surađuje s Hrvatskim suverenistima.