izborni zbor sk vU petak, 29. listopada održan je Izborni zbor Podružnice Hrvatske stranke prava Sisak.


Za predsjednicu sisačkog HSP-a izabrana je Đurđica Jurić, a novoimenovanom vodstvu čestitke su uputili, između ostalih nazočnih članova, i predsjednik Županijskog vijeća HSP-a Sisačko- moslavačke županije Josip Mišković zajedno sa tajnikom Vijeća Antom Žilićem.