Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Popovače održat će se 3. prosinca 2023. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. U nastavku objavljujemo kandidacijske liste Hrvatske stranke prava za izbor članova/članica Vijeća mjesnih odbora:

Gornja Gračenica- lista br. 2
Voloder- lista br. 2
Donja Gračenica- lista br. 2
Osekovo- lista br. 2
Gornja Jelenska- lista br. 2
Moslavačka Slatina- lista br. 1
Podbrđe- lista br. 2
Popovača- lista br. 2
Stružec- lista br. 2
Donja Jelenska- lista br. 2
Potok- lista br. 2
Donja Vlahinička- lista br. 2