Jučer, 3. prosinca na području Grada Popovače provedeni su Izbori za Vijeća mjesnih odbora u okviru kojih je zajednička kandidacijska lista HSP-SDP-HSLS izborila pobjedu u naseljima Osekovo (122 glasa, 6 od 9 vijećnika), Moslavačka Slatina (18 glasova, 5 od 5 mandata), Podbrđe (39 glasova, 3 od 5 vijećnika), Gornja Gračenica (217 glasova, 6 od 9 vijećnika).


Prema privremenenim rezultatima izbora, u Voloderu je sa 153 dobivena glasa lista osvojila 4 od ukupno 11 vijećničkih mandata, u Donjoj Gračenici sa 79 glasova 4 od ukupno 9 mandata. Sa 119 dobivenih glasova, HSP-SDP-HSLS u Gornjoj Jelenskoj izborio je 3 od 9 mandata, dok je u Popovači lista sa 365 glasova dobila 5 od 11 viječnićkih mjesta. Četiri od ukupno 9 mandata izborena su u Strušcu gdje je HSP-SDP-HSLS dobio 93 glasa, dok je u Donjoj Jelenskoj sa 7 glasova izboren jedan od 5 mandata. U Potoku je sa 103 glasa lista izborila 4 od 9 mjesta u Vijeću mjesnog odbora, dok je u Donjoj Vlahiničkoj ona dobila 51 glas odnosno 3 od 7 vijećničkih mandata.