Izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Popovača održat će se 6. lipnja za sve općinske mjesne odbore u vremenu od 7 do 19 sati. U nastavku objavljujemo kandidacijske liste Hrvatske stranke prava za izbor članova/članica Vijeća mjesnih odbora:

Kandidacijska lista HSP-a za Izbor članica/članova Vijeća mjesnog odbora Donja Vlahinička

3.HRVATSKA STANKA PRAVA-HSP
NOSITELJ LISTE:TONE MIŠKOVIĆ
Kandidati:

Red. br.       

Ime i prezime
Nacionalnost
Adresa
1.
TONE MIŠKOVIĆ                      
Hrvat
Donja Vlahinička 15
2.
IVICA DRAGOZET                    
Hrvat
Donja Vlahinička, Vinogradska 10
3.
PETAR JELAŠ                          
Hrvat
Donja Vlahinička, Vinogradska 9
4.
MIROSLAV DELIJA                   
Hrvat
Donja Vlahinička, Vinogradska 33
5.
ĐURO RATKAJEC                    
Hrvat
Donja Vlahinička, Zagrebačka 25
6.
VLADIMIR BARTOLEC             
Hrvat
Donja Vlahinička, Zagrebačka 14
 
7.
MILJENKO FILIPOVIĆ              
Hrvat
Donja Vlahinička, Zagrebačka 13

 

Kandidacijska lista HSP-a za Izbor članica/članova Vijeća mjesnog odbora Gornja Gračenica

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
NOSITELJ LISTE: MILIVOJE ANDRIĆ
Kandidati:
 

Red. br.      

Ime i prezime
Nacionalnost
Adresa
1.
MILIVOJE ANDRIĆ             
Hrvat
G. Gračenica, Zagrebačka 148
 
2.
VJEKOSLAV ZADRAVEC   
Hrvat
G. Gračenica, Luka 11
3.
VLADO BRLEK                    
Hrvat
G. Gračenica, Zagrebačka 170
4.
MARIJANA MALKOČ          
Hrvatica
G. Gračenica, Škarje 16
5.
ČENGIĆ DRAGAN-GAGA   
Hrvat
G. Gračenica, D. odv.Škarje
6.
MARINA OVČARIĆ              
Hrvatica
G. Gračenica, Zagrebačka 97
7
GORAN BOGOVIĆ                
Hrvat
G.Gračenica,Vinogradska 1
8.
SINIŠA LOSSO                      
Hrvat
G. Gračenica, Zagrebačka 8
9.
DAMIR BRLEK                       
Hrvat
G. Gračenica, Zagrebačka 56A
 

Kandidacijska lista HSP-a za Izbor članica/članova Vijeća mjesnog odbora Gornja Jelenska

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
NOSITELJ LISTE:MARIJAN BELANČIĆ
Kandidati:
 

Red. br.
Ime i prezime               
Nacionalnost
Adresa
 
1.
MARIJAN BELANČIĆ         
Hrvat
Gornja Jelenska, Rudnička 3
2.
IVAN ŽAGAR                      
Hrvatica
G. Jelenska, Jelengradska 138
3.
LJUBICA TOMAC               
Hrvatica
G. Jelenska, Jelengradska 156
4.
DRAŽEN OBRANOVIĆ      
Hrvat
G.Jelenska, Jelengradska 64
5.
IVAN TOMAC                     
Hrvat
G. Jelenska, Jelengradska 156
6.
TOMISLAV ŽAGAR