Hrvatska stranka prava poziva Vas na druženje koje će biti organizirano na sajmu u Popovači u subotu, 4. svibnja 2013. u vremenu od 8 do 11 sati. Na štandu HSP-a Popovača postavljenom na ulazu u sajmište iz Sisačke ulice, građanima će se, uz podjelu prigodnih promidžbenih materijala, predstaviti kandidati s liste HSP-a za gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Popovače te izborni program HSP-a za nadolazeće četverogodišnje razdoblje.